Krohndehli » Nieuwe artikelen
Krohndehli: Informatie van A tot Z

Nieuwe artikelen van Krohndehli

Dubbele nationaliteit

De dubbele nationaliteit is in Nederland een veelbesproken onderwerp. Onder een deel van de bevolking leeft al een tijdje het idee dat het niet wenselijk is om 2 nationaliteiten te hebben, en ondertus… Mens en Samenleving / Politiek, 04-11-2007

Overtraindheid van sporters

Sporters, en vooral topsporters, trainen hard en vaak. Het is hun bedoeling meer lichamelijk prestatievermogen te krijgen. Hierbij lopen ze echter risico op welbekende verschijnselen: overtraindheid o… Wetenschap / Diversen, 03-11-2007
Vierkantsvergelijkingen en hoe ze op te lossen

Vierkantsvergelijkingen en hoe ze op te lossen

Een vierkantsvergelijking is in de wiskunde een vergelijking in de van de vorm ax^2+bx+c=0. Hierbij zijn a,b en c constante getallen, waarbij a geen nul is. Het oplossen van vierkantsvergelijkingen is… Wetenschap / Wiskunde, 01-11-2007

Soorten getallen

In de wiskunde zijn verschillende soort getallen bekend. Deze soorten getallen hebben allen hun eigen eigenschappen. Zo zijn er o.a. de natuurlijke, gehele en complexe getallen. Wetenschap / Wiskunde, 31-10-2007

De dissimilatie van glucose

Glucose(C3H4O6) is de belangrijkste brandstof voor het menselijk lichaam. Om energie uit de glucose te halen, moet eerst een heel proces doorlopen worden: de dissimilatie. Hierbij wordt glucose afgebr… Mens en Gezondheid / Gezonde voeding, 31-10-2007
De Centrale Eindtoets (Cito) voor groep 8

De Centrale Eindtoets (Cito) voor groep 8

De Centrale Eindtoets (opvolger van de Cito-toets) is een toets die door de meeste basisscholen gekozen wordt als eindtoets voor groep 8. De toets helpt bij het bepalen welk vervolgonderwijs het beste… Educatie en School / Examen, 06-03-2007

De Aeneis van Vergilius

De Aeneis is een dichtend boekwerk in het Latijn, geschreven door Vergilius. De Aeneis beschrijft de (fictieve) oorsprong van Rome en de Romeinse beschaving. De hoofdpersoon is Aeneas, die Rome moet g… Kunst en Cultuur / Geschiedenis, 05-03-2007

Kernenergie: Kernsplijting en Kernfusie

Bij kernenergie wordt energie verkregen uit kernreacties, reacties waarbij atoomkeren betrokken zijn. Kernenergie bestaat uit twee onderdelen, kernsplijting (of kernsplitsing) en kernfusie. Kernsplijt… Wetenschap / Natuurkunde, 26-02-2007

Herman de Coninck: Bespreking van een aantal gedichten

Herman de Coninck is een dichter die gerekend kan worden tot het realisme. Hij geeft vaak dingen weer zoals ze zijn en bovendien relativeert hij vaak. Dit is bijvoorbeeld te zien in het twee keer teru… Educatie en School / Werkstuk, 26-02-2007
Hersenschimmen-Bernlef

Hersenschimmen-Bernlef

Hersenschimmen is een boek van Bernlef. Het gaat over een man in Amerika die dementerend is. Het boek laat het proces van deze ziekte erg goed naar voren komen. Hier volgt een boekverslag van Hersensc… Educatie en School / Samenvattingen, 23-02-2007